ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်၊ နောက်ဆုံးနှစ်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် ကြေညာခြင်း