ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံသင်တန်းနှင့် ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း